Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie Sklepu.
 • Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 • Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Zamówienia są przyjmowane przez strony www.roweryokey.pl 
  Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.
 • Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.
 • Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie klienta.
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.